Nonni Creative

FI

|

EN

tekemisen iloa ja ammattitaitoa

Palvelut

Olemme ketterä kokeneiden tekijöiden yhteisö – toiminnassa jo vuodesta 2010. Palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Nonnin palvelut ovat monipuolisia, jäsentemme mukaisia. Meidän vahvuudet ovat digitaalisessa suunnittelussa palvelumuotoilusta viimeisteltyyn grafiikkaan, arkkitehtuurissa, valokuvauksessa ja koulutuksissa. Konsultoimme, suunnittelemme ja toteutamme tarpeesi mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia: yksittäisistä toimeksiannoista projektin vetämiseen alusta loppuun. Ratkaisemme ongelmasi siihen mitoitetulla työmäärällä. Nonnilta saat apua juuri sen verran kuin tarvitset. Toimitusvarmuuden takaa vankka ammattitaito ja yhteistyöverkostomme. Ota yhteyttä, niin saat varmasti kilpailukykyisen tarjouksen!

Arkkitehtuuri

Valokuvaus

Ravintotiede

Digital Design

Onko sinulla tuote tai palvelu digimaailmassa? Meiltä löytyy käyttäjälähtöistä suunnittelutukea tuotekehityksen kaikkiin vaiheisiin.

UX ja UI suunnittelu

UX (käyttökokemus) ja UI (käyttöliittymä) suunnittelu ovat konkreettista suunnittelua palvelun tai tuotteen seuraaville versioille. Tämän työ tuottaa parhaan tuloksen kaikille osapuolille silloin kun loppukäyttäjän tarpeet tunnetaan. Näitä voidaan kaivella esiin erilaisilla palvelumuotoilumenetelmillä, tai yksinkertaisimmillaan keskustelemalla palvelun asiantuntijoiden kanssa.

UX suunnittelu alkaa yleensä palvelun, tuotteen tai ominaisuuksien selvittämisestä ja dokumentoinnista. Tähän on koottuna asiakkaan tarpeet ja pääideat siitä, miten nuo tarpeet täytetään palvelulla tai tuotteella. Kun sovitaan konseptista, luodaan raamit, joiden sisällä on helpompi tehdä yksittäistä tuoteversiota koskevat päätökset. Lisäominaisuudet ja priorisointi on yksinkertaista suunnitella käyttäjän näkökulma huomioon ottaen, kun se on kirjattu sovitulla tavalla yksiin kansiin.

Jokaiselle tuoteversiolle kannattaa myös tehdä oma suunnitteludokumenttinsa, jossa näytetään näyttökuvin ja erilaisin kaavioin, mitä tuotteeseen on tällä kertaa tarkoitus toteuttaa. Tämä dokumentti pitää aina mukauttaa tuotteen toteutusta parhaiten palvelevaan muotoon, sillä sen avulla luodaan yhteys tuotteen liiketoiminnallisten tavoitteiden ja käytännön toteutuksen välille.

UI suunnittelussa on kyse myös lopullisen digitaalisen tuotteen ulkoasun suunnittelusta. Mietitään interaktioiden ja toiminnallisuuden lisäksi typografiaa, värejä ja päätetään napin paikat. Tässä korostuu myös graafisen suunnittelun rooli. Nykyään yhä useammat kehitystiimit käyttävät jonkinlaista käyttöliittymäkomponenttien kirjastoa tämän työn pohjana. Nonnilla on myös osaamista näiden ylläpidosta ja luonnista.

Prototypointi on oleellinen osa UX ja UI suunnitteluprosessia. Pienellä vaivalla saa luotua kevyet näyttökuviin perustuvat prototyypit, joilla voi tehdä käyttäjätutkimusta tuotteen suunnasta. Nonnilla on osaamista myös tehdä prototyyppi front-end toteutuksena web-sivuksi käyttäen HTML5, CSS3 ja JavaScript tekniikoita. Tällöin voidaan mallintaa käyttöliittymä lähes täydellisesti ja tutkia sitä tarkasti käyttäjien kanssa.

Graafinen suunnittelu

Käyttöliittymägrafiikka

Meiltä löydät vuosien rautaisen kokemuksen käyttöliittymägrafiikasta, alkukonseptien kehittelystä graafisen ilmeen suunnitteluun ja grafiikan lopputuotantoon, sekä graafisten osaprojektien koordinointiin sovelluskehitysprosessissa.

  • konseptien visualisointi ja kuvitukset käyttöskenaarioihin
  • layoutit, taustakuvat, ikonit

Olemme työskennelleet verkkopalveluiden ja natiivien mobiiliapplikaation (sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmien) kanssa.

Käyttöliittymägrafiikka

Yrityksenne kiinnostavan, ammattitaitoisen ja luotettavan vaikutelman tekee onnistunut yritysilme. Teemme kaikki yrityksen visuaaliset materiaalit ja autamme ilomielin markkinointiosastomme kanssa brändinne luomisessa.

  • Strateginen markkinointi
  • logot ja tunnukset
  • käyntikortit
  • esitteet
  • webbisivut
  • flyerit, julisteet
  • tuotegrafiikat, etiketit, pakkausgrafiikat
  • lehti ja nettimainonta
Kuvitus ja taitto

Tarjoamme painotöihin ja digitaaliseen mediaan kuvitustöitä perinteisin menetelmin, tietokoneavusteisesti tai valokuvauksen keinoin.

Palvelumuotoilu

Suunnittelemme digitaalisia palveluita, jotka luovat parempaa ja kestävämpää liiketoimintaa.

Palvelumuotoilu takaa tukevan perustan digitaaliselle palvelulle. Nonnin tarjoama kevyt palvelumuotoilu yhdistää Design Thinking -ajattelun ja käyttäjäkeskeiset suunnittelumetodit, joilla sovitetaan yhteen liiketoiminnalliset tavoitteet ja käyttäjien tarpeet. Siis mietitään, millaisen palvelun voitte tehdä hyvin, niin että myös käyttäjät haluavat sitä käyttää siihen hintaan.

Palvelumuotoilu on kustannustehokas tapa saavuttaa parempi ymmärrys asiakkaasta, markkinasta, ansaintalogiikasta ja loppukäyttäjistä ennen digitaalisen kehitysprojektin aloittamista. Sen lopputulokset antavat tukea strategiseen päätöksentekoon ja kokonaisvaltaiseen ongelmanratkaisuun palveluprojektissa.

Referenssejä

Palvelumuotoilua Startup-yritykselle

Nonni on ollut suomalaisen Cleverdayn palvelumuotoilukumppani vuodesta 2020 asti. Cleverdayn tavoitteena on tehdä työpäivistä parempia ratkaisemalla tiedonkulun ongelmia käytännön työssä.

Olemme auttaneet Cleverdaytä monipuolisesti, mutta kuitenkin ketterästi ja leanisti. Cleverdaylle on tehty asiakasryhmämäärittelyitä (Buyer/User Personas), käyttäjätavoitemäärittelyä (User Goals), palvelukaavioita (Service Blueprint, User Journey), konseptointia, informaatioarkkitehtuuria ja useita palvelun kehittämiseen liittyviä keveitä workshopeja. Nonni jatkaa edelleen Cleverdayn luotettuna kumppanina.

Cleverday mobile app service blueprint

UX suunnittelua mobiili- ja nettisovelluksille

Nonni vastaa myös Cleverdayn mobiili- ja nettisovellusten UX-suunnittelusta, mutta ei heidän visuaalisesta ilmeestään. Teimme aluksi konseptia havainnollistavia näyttökuvia mahdollisia sijoittajia varten, sitten prototyyppejä ja rautalankamalleja, joiden pohjalta kehitystyö päästiin aloittamaan. Suunnittelijamme istui osana kehitystiimiä ja vastasi käyttäjäkokemuksen suunnittelusta kännykkäsovellukseen ja nettipalveluun. Suunnittelua tehtiin sekä Figmalla (kehitystiimin kanssa) että Adobe XD:ssä ja Mirossa. Otimme vastuuta tarvittaessa myös projektinhallinnasta ja testauksesta, sillä Nonnilla haluamme tukea asiakkaitamme niin hyvin kuin mahdollista!

Cleverday UI example